top of page

Tarieven

Fysiotherapie in de basisverzekering

 

Algemeen

 

Bij de basisverzekering (en dus niet bij de aanvullende verzekering) is sprake van een verplicht Eigen Risico. Het verplichte Eigen Risico is in 2022 € 385,- per jaar. Dat betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten (met uitzondering van huisartsen- zorg, verloskundige- en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en de griepprik voor risico groepen) maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigen risico bedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed.

 

Volwassenen


Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Bekijk de lijst met deze aandoeningen.

 

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)


Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor het kalenderjaar 2022 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed.

Fysiotherapie in de aanvullende verzekering

 

Het is dus mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Ik raad iedereen dan ook aan om een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen.

 

Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Zo geldt er soms een maximum aantal behandelingen, een maximumbedrag of zijn er andere beperkingen. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. Als u dit hebt gedaan, hebt u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.

 

De verzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor een aanvullende verzekering geldt dit niet. U moet dan vaak een medische verklaring invullen. Houd hier rekening mee, want dit kan extra tijd kosten.

 

Gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering kost u géén verplicht Eigen Risico.

Tarievenlijst 2022

 

Manuele Therapie Hoogeveen hanteert de volgende tarieven:

 

Fysiotherapie

 

Reguliere zitting                                                                                         

Reguliere zitting inclusief uitbehandeling

Reguliere zitting inclusief inrichting toeslag

Eenvoudige korte rapportage

Fysiotherapeutisch consult

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief aan huis toeslag

Lange reguliere zitting

Lange reguliere zitting inclusief uitbehandeling

Screening, Intake en onderzoek

Intake en onderzoek na verwijzing

Intake en onderzoek na verwijzing inclusief aan huis toeslag

Telefonisch consult

 

Manuele therapie

 

Reguliere zitting

Reguliere zitting inclusief aan huis toeslag

Reguliere zitting inclusief inrichtingtoeslag

Arbeidspreventie

 

Werkplektraining

Groepscursus 1x 3 uur

Groepscursus 2x 3 uur

Lezing (per uur)

 

 

€ 30,00

€ 40,00

€ 45,00

€ 37,50,-

€ 45,00

€ 65,00

€ 47,50

€ 67,50

€ 52,50

€ 50,00

€ 62,50

€ 15,00

€ 40,00

€ 52,50

€ 55,00

€ 175,00 excl. BTW

€ 550,00 excl. BTW

€ 975,00 excl. BTW

€ 90,00   excl. BTW

bottom of page